سیناوب

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 20
تعداد پذیرش 11
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 1868
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 374 روز
درصد پذیرش 55 %